Aydemir’den Pbk’da ‘Değerler’ Paylaşımı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ağrı’dan Trabzon’a, Erzurum’dan Hakkari’ye mukaddesat ve kültürel değerlerin bir ve ortak olduğuna vurgu yaparak, ‘Bizde öteki diye bir anlayış hiçbir zaman olmamıştır. Millet olarak en büyük değerimiz kardeşliğimizdir.’dedi.

AYDEMİR’İN DEĞERLENDİRMESİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Asgari ücret desteğinin 2019’da devam etmesi, evlerde üretilen ürünlerin vergiden istisna olması, 250 liraya kadar eksik ödemelerin vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmemesi gibi düzenlemeleri içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerinde söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir kıymet hükümleri ve değerler paydasında tespitlerini paylaştı.

AKSAK’A RAHMET NİYAZI

Komisyondaki sunumuna Perşembe günü vefat eden AK Parti Erzurum Milletvekillerinden Muhyettin Aksak’a rahmet niyazıyla başlayan Milletvekili Aydemir, ‘Parlamentoda görev yapan, 23 ve 24’üncü dönemlerde Erzurum’u temsil eden Muhyettin Aksak Bey vefat etti. Kendisine Cenabı Hakk’tan gani gani rahmet diliyorum. Tabii, ölüm hakikati ifade ediyor, şaşmaz hakikat. Öyleyse biraz o zaviyeden meselelere yaklaşmakta da fayda var diye düşünüyorum.’ dedi.

SEÇİM YATIRIMI YOK

31 Mart Yerel seçimler öncesinde hükümet tarafından geliştirilen ve kaydedilen bazı atılımların muhalefet kesimince seçim yatırımı olarak yorumlanmasını doğru bulmadıklarını değerlendiren Aydemir, ‘Öyle bir zemindeyiz ki yaptığınız her çalışmanın ardından mutlaka istinat edilebilecek siyasi bir aktivite olur yani bu seçim olur, başka türlü faaliyetler olur. Öyleyse, oraya teşmil etmemek gerekir diye düşünüyorum.’kaydına yer verdi.

AYDEMİR’DEN DEĞERLER TESPİTİ

Sunumunda ‘ortak değerler’ bahsi üzerinde tespitlerde bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Bir milletvekili arkadaşımız değerler üzerinden bir ayrıştırma, bir ayrışma anlayışının hakim olduğuna, dolayısıyla bölünme tehlikesine vurgu yapıyor. Oysa öyle değil, değerleri tarif etmek lazım. Değerler nedir, fikirler nedir? Mesela, yine Erzurum’u bu Parlamentoda temsil etmiş bir şahika isim, bir doruk, zirve isim -onu da yaklaşık beş yıl önce kaybetmiştik- mütefekkirdi, gazeteciydi, hukukçuydu aynı zamanda, bir çalışmasında hususi bir tarif yapıyor. Bu kim? Nevzat Köseoğlu, Türk Ocağı Vakfının Başkanıydı. Hakikaten kendisiyle her zeminde iftihar ettik, kendisinden çok istifade ettik, ben şahsen ondan çok beslendim. ‘Türk Kimliği ve Türk Dünyası’ isimli eserinde bir kayıt düşüyor, çok mühim. Elazığlı yaşlı birine ‘Ne iş yaparsınız?’ diye sual tevcih olunuyor bir televizyon programında. ‘Efendim, ben şekercilik yaparım, kırk yıldır şeker imal ederim, evlatlarımın geçimini buradan temin ederim, maişetim buradandır. Fakir fukara da bundan hakkını alır, devletim de bundan hakkını alır.’ diyor. ‘İşte bu tarif bir milleti izah eden tariftir. Türk milleti bu tarifte gizlidir, Türk budur.’ diyor.’vurgusunu yaptı.

MİLLETİ SEVMEK

Milletvekili Aydemir, ‘Buradan baktığınızda ırk çok anlamsız kalıyor, kan, kafatası hiçbir mana ifade etmiyor. Bizim kodlarımızda millet olarak hiçbir zaman ırkçı bir yaklaşım olmamıştır. Milliyetçiliği tarif ederken de biz ‘müspet milliyetçilik’ ve ‘menfi milliyetçilik’ diye bir tefrik koyuyoruz. Müspet milliyetçilik başka milletlere faul yapmadan, legal bir zeminde milletler camiası içerisinde kendi milletinizi öne çıkarma gayretidir, milletini sevmektir. Oysa, menfi milliyetçilik, altını çize çize her seferinde ırk üzerine bir şeyi inşa etmeye çalışmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Ayaklarımızın altına alıyoruz, alırız.’ dediği de bu ikinci tariftir, biz de hep bunu yaptık.’dedi.

AYDEMİR ÖRNEKLEME YAPTI

Milli iradenin aynı ruh fezasında ortak kültürel değerleri paylaştığı, yaşam biçiminden hayatın algılanma ve yorumlanmasına ilişkin aynı kaydı düştüğüne işaret eden Milletvekili Aydemir,”Değerler’ dediğiniz nedir? Kültürel değerlerimiz de var bizim. Herhangi bir düğün töreni bizim değerlerimizi ifade ediyor. Bu, sizin memleketiniz Trabzon’da da böyle, benim memleketim Erzurum’da da böyle, Ağrı’da da böyle, düğünü bir başka şekilde Türkiye sathında tarif edemezsin. Bu, bir değerdir. Bunun ayrışan neyi vardır mesela? Yemek kültürümüzde ayrışan ne vardır? Kim farklı zaviyelerden bakmıştır? Hiç kimse.’değerlendirmesinde bulundu.

BİZDE ‘ÖTEKİ’ DİYE BİR KAVRAM HİÇ OLMAMIŞTIR

Farklı düşüncelerin ayrışmayı ifade etmediğini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Elbette ki fikirler noktasında farklı düşüneceğiz, bu hangi ülkede böyle değildir ki? Yani Amerika’da her kesim farklı düşünür bir mevzu üzerine. Bu, oranın bölünmesi, zihinlerin bölünmesi anlamına gelmiyor ki. Biz, bu değerlere başka anlamlar yükleyenlere ‘bölücü’ diye bir tarif getiriyoruz, daha sert bir tarif ‘vatan hainliği’dir. Onun dışındakilerin hepsi bizim kardeşlerimiz. Ben, malumunuz, Erzurum coğrafyasında yaşıyorum. Bizde ‘öteki’ diye bir kavram hiç olmamıştı. Hele Kürt-Türk bağlamında bir tefrika, bir ayrım, ayrışma asla yoktu. Ne zamana kadar? Bu bölücü vatan hainleri zuhur edinceye kadar. Biz bilmezdik bir farklılık. Şimdi, biz işte bu zeminde, şu zeminde öyle kavramlar kullanmalıyız ki birliğimize, bütünlüğümüze halel getirmesin, tam tersi muhkem hale getirsin. Ben bunun altını özellikle çizmek istedim.’dedi.

DEĞERLER ÜZERİNDE MUHKEM BİR İTTİFAK VARDIR

Konuşmasının son bölümünde, Şark Kültür coğrafyasının bazı kesimlerinde seslendirilen, Anadolu Coğrafyasında ise asla kabul görmeyen; ‘Köpeğini aç bırak ki peşinden gelsin.’ aforizmasına tepki gösteren Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, bu anlayış, şu coğrafyada yaşayan, etnik aidiyeti, kimliği ne olursa olsun, hiç kimsenin zihninde yer bulmamıştır, asla. Affedersiniz, hayvan dahi olsa biz böyle bakmamışızdır. İşte millet budur, milleti tarif eden budur. Türk Milleti bu kıvamdadır. Dolayısıyla ayrışma filan yoktur. Değerler üzerinde muhkem bir ittifak vardır ve bununla da biz iftihar ediyoruz. Bu çalışmalar da işte bu değerleri çok daha kıvamlı hale getirme çalışmalarıdır.’ifadesine yer verdi. – ERZURUM

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*